สวัสดีค่ะ..........
    
       ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของครูสุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไซต์
โรงเรียนดุสิตวิทยา powered by Google เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนดุสิตวิทยา รวมทั้งเป็นแหล่งแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการสอน งานวิจัย สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งสาระอันเป็นประโยชน์ กับเพื่อนครูทุกๆท่าน 

          หวังว่า ท่านคงจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
 

                                                                     ขอบคุณค่ะ                                                   
                                                                                                                                                                     
                                                             นางสาวสุรัสวดี  องคะลอย   

                                                                          ( ครูสุ )        
  
                                          
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น