ภาพสื่อประกอบการเรียนการสอน

โพสต์30 ต.ค. 2553 04:19โดยnongnooch@dusitwittaya.ac.th
หน้านี้เป็นการรวบรวมภาพสื่อการสอนที่ใช้ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของ kru-nuch  เป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สือการสอนในเรื่อง
                1.  ส่วนประกอบของพืช
                2.  ทิศ
                3.  วัฏจักรของน้ำ
                4.  อาหารหลัก  5  หมู่
                5.  วงจรชีวิตของกบ
                6.  วงจรชีวิตของผีเสื้อ
และอื่น  ๆ  นี่เป็นแค่ตัวอย่าง  หากครูท่านใดสนใจที่จะนำไปประกอบการสอนในเรื่องที่ตรงกัน  ติดต่อครูนงนุช  ได้ค่ะ
 
 
ċ
DSC00597.JPG
(1674k)
nongnooch@dusitwittaya.ac.th,
30 ต.ค. 2553 04:43
ċ
DSC00598.JPG
(1729k)
nongnooch@dusitwittaya.ac.th,
30 ต.ค. 2553 04:43
ċ
DSC00599.JPG
(1719k)
nongnooch@dusitwittaya.ac.th,
30 ต.ค. 2553 04:43
ċ
DSC00600.JPG
(1269k)
nongnooch@dusitwittaya.ac.th,
30 ต.ค. 2553 04:43
ċ
DSC00601.JPG
(1303k)
nongnooch@dusitwittaya.ac.th,
30 ต.ค. 2553 04:43
ċ
DSC00606.JPG
(1360k)
nongnooch@dusitwittaya.ac.th,
30 ต.ค. 2553 04:43
ċ
DSC00608.JPG
(1716k)
nongnooch@dusitwittaya.ac.th,
30 ต.ค. 2553 04:43
ċ
DSC00609.JPG
(1642k)
nongnooch@dusitwittaya.ac.th,
30 ต.ค. 2553 04:43
ċ
DSC00612.JPG
(1673k)
nongnooch@dusitwittaya.ac.th,
30 ต.ค. 2553 04:43
Comments