คมคำ Online ของท่าน ว.วชิรเมธี

โพสต์15 ส.ค. 2554 19:29โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2554 21:09 ]
 
 
 
 
 • คนเห็นแก่ตัว  คือ คนที่น่ากลัวที่สุดในโลก

          A Sefish  man   is    the   most  hideous  person  in  the  world

 
 
 • เพียงเปลี่ยนวิธีที่เธอคิด   วิถีชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยน
           Only  Change  the   way  uou  think    Your   life  may  soon  change
 
 
 
 •  หากวันนี้ถูกต้อง    พรุ่งนี้ก็ไม่ผิด
            If  today,you  are  right,Tomorrow,you  will  not   be  wrong
 
 
 
 •   อนาคตขึ้นอยู่กับสมองสองมือของตน ไม่ใช่ผลของพรหมลิขิต
            Your  future  lies  in  your  hands   and   your  brain, not  fate
 
 
 
 
 • การศึกษาเริ่มต้น  ก็ต่อเมื่อคนรู้จักคิด
         Learning  Starts  when  thinking   Starts
 
 
 
 
 • เมืองใดไม่รักการอ่าน   เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า
             A   nation   that  does   not   love  reading   will  soon   become  a   slave
                
 
 • ปัญหามีไว้แก้ไข   อย่าสนใจแต่การแก้เคล็ด
           A  problem   occurs   in  order    to  be  solved  
           Don't   waste   your    time  trying   to  ward   off   bad   luck   instead
 
 
 • ส่วนไหนๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวม
          No   sector   is  as  important  as  the  public
 
 
 
 • ก้อนหินจะหนัก  ก็ต่อเมื่อเราเอาตัวเข้าไปแบก
          A  rock   is  heavy   only   if  we      put     it   on   our  back
 
 
 
 • อิจฉาคนอื่นก็เหมือนหยิบยื่น ความทุกข์ให้แก่ตัวเอง
          Jealousy  brings  suffering
 
 
 
 • ทุกเรื่องที่คิด   ทุกกิจที่ทำ   ทุกคำที่พูด   ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว  จงเติมความตั้งใจให้เต็มร้อย
          With  every  thought ,  action ,  word  or  move , do it  like  it  is  your  last
 
 
 
 • โลกเปลี่ยนเพราะการลงมือทำ   ไม่ได้เปลี่ยนเพราะคำที่พร่ำพูด

           The   world   progresses   because   of  action   not   words

 

 •  ปล่อยวางการวิพากษ์วิจารณ์   มุ่งมั่นทำงานที่อยู่ตรงหน้าดีกว่า
               Do   not  let   criticism   discourage    you   Better   get   on   with   your   responsibilities
 
 
 
 • ไม่มีงานไหนต่ำ   ถ้าทำด้วยใจสูง
          No   work  is    worthless   if   is   done   with   dignity
 
 
 
 
Comments