บุคคลสำคัญ และคนแรกของไทย

โพสต์7 ส.ค. 2554 23:52โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2554 00:42 ]
 1.  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใคร?    (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือรัชกาลที่ 4)
 2. พระบิดาแห่งการฑูตไทย คือใคร?  (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ)
 3. พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คือ? (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ)
 4. พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคือใคร? (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  หรือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)
 5. พระบิดาแห่งการรถไฟไทย คือใคร? (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน)
 6. พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยคือ ใคร? (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
 7. พระบิดาแห่งกฎหมายไทย คือใคร? (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
 8. บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ของไทย คือ ท่านผู้ใด  (หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤษดากร)
 9. บิดาแห่งวิชาเคมีของไทย คือใคร? (ศาสตราจารย์แถบ    นีละนิธิ)
 10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คนแรกที่เป็นหญิง คือใคร?  (นางอรพินธ์  ไชยกาล)
 11. ผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของไทย คือใคร ? (นางสมทรง  สุรพันธ์  จังหวัดสมุทรสงคราม)
 12. ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของประเทศไทย คือใคร?  (นางจรัสศรี  ทีปิรัช  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก)
 13. นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทย คือใคร ? (ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต  หรือเปล่ง  ไตรปิ่น)
 14. นักพากย์ภาพยนตร์คนแรกของไทย คือใคร ? (ทิดเขียว หรือ นายสิน  สีบุญเรือง)
 15. พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย คือท่านผู้ใด? ( กรมหมืนพิทยาลงกรณ์  ริเริ่มกิจการณ์สหกรณ์แห่งแรกที่วัดจันทร์ใน  จังหวัด พิษณูโลก ในสมัยรัชกาลที่ 6)
 16. ผู้พิพากษาหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร? (นางชลอจิตร  จิตตะรุทธะ)
 17. ผู้ให้กำเนิดเพลงชาติไทยในปัจจุบันคือใคร? (   พระเจนดุริยางค์  ผู้แต่งทำนอง  และหลวงสารานุประพันธ์ ผู้แต่งเนื้อร้อง แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2483)
 18. ผู้ริเริ่มใช้กระแสไฟฟ้าเป็นคนแรกคือใคร? (จอมพล เจ้าพะยาสุรศักดิ์มนตรี  หรือ  เจิม  แสงชูโต)
 19. พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใด  ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุด ในประวัติศาสตร์ชนชาติไทย (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลปัจจุบัน)
 20. ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย คือใคร? (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2454)

 

Comments