แบบทดสอบความรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน

โพสต์1 ส.ค. 2554 00:05โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2554 00:14 ]

แบบทดสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน

 

1.   แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
        .   น.ป.ก.
        .   นปช.
        .   พ.ธ.ม.
        .   ครม.

2.  ขณะนี้ประเทศสมาชิกของอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ
          .  6  ประเทศ            
          .  8  ประเทศ
          .  10  ประเทศ            
          .  12  ประเทศ
 
3. ประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศหลังสุด
        กัมพูชา                 ลาว
        ติมอร์ตะวันออก   พม่า
 
4.  5 ประเทศแรกที่มีการร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพก่อตั้งอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือข้อใด

                    บรูไน  ลาว พม่า เวียดนาม  อินโดนีเซีย

                   อินโดนีเซีย   มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย

                   ไทย  มาเลเซีย  เวียดนาม   ลาว  กัมพูชา

                     อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์   ลาว  พม่า    ไทย  

 

5. อ.แก่งกระจานสถานที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกเป็นจำนวนถึง 3 ครั้ง      ในเดือนกรกฎาคม   2554 อยู่ที่จังหวัดใด

          ประจวบคิรีขันธ์

          เพชรบุรี

          ราชบุรี

           กาญจนบุรี
 
 
6.    ผู้สื่อข่าวที่ร่วมเดินทางไปกับเฮลิคอปเตอร์ลำที่ 3 รุ่นเบล 212 ที่ประสบอุบัติเหตุครั้งที่ 3  เป็นผู้สื่อข่าว
ของสถานีโทรทัศน์ช่องใด
          ช่อง 7

          ช่อง 9

          ช่อง  5

           ช่อง  3

7.  จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยทหารกองทัพบกตกครั้งนี้

นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณธรรมข้อใดมากที่สุด

        .  ความมีน้ำใจ

        .  ความอดทน

        .  ความเสียสละ

        ง.   ความซื่อสัตย์

  8.  ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้เด็กไทยที่มีช่วงอายุกี่ปีต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน

          5- 8  ปี

          6-10  ปี

          7- 14  ปี

           กี่ปีก็ได้

  9.  จากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน  พ.ศ. 2554  กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์  ต้องมีบัตรประชาชน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ เท่าใด

      9  กรกฎาคม  2554

      10  กรกฎาคม 2554

      11  กรกฎาคม 2554

        12  กรกฎาคม 2554

10.  นายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาคนปัจุจบันคือใคร

      นายฮอร์ นัมฮง

       สมเด็จฮุน เซน

      นายบัวสอน บุบผาวัน

        ดร.ซูซิโล  บัมบัง ยูโดโยโน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments