สาระน่ารู้ | Useful Tips

คมคำ Online ของท่าน ว.วชิรเมธี

โพสต์15 ส.ค. 2554 19:29โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2554 21:09 ]

 
 
 
 
 • คนเห็นแก่ตัว  คือ คนที่น่ากลัวที่สุดในโลก

          A Sefish  man   is    the   most  hideous  person  in  the  world

 
 
 • เพียงเปลี่ยนวิธีที่เธอคิด   วิถีชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยน
           Only  Change  the   way  uou  think    Your   life  may  soon  change
 
 
 
 •  หากวันนี้ถูกต้อง    พรุ่งนี้ก็ไม่ผิด
            If  today,you  are  right,Tomorrow,you  will  not   be  wrong
 
 
 
 •   อนาคตขึ้นอยู่กับสมองสองมือของตน ไม่ใช่ผลของพรหมลิขิต
            Your  future  lies  in  your  hands   and   your  brain, not  fate
 
 
 
 
 • การศึกษาเริ่มต้น  ก็ต่อเมื่อคนรู้จักคิด
         Learning  Starts  when  thinking   Starts
 
 
 
 
 • เมืองใดไม่รักการอ่าน   เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า
             A   nation   that  does   not   love  reading   will  soon   become  a   slave
                
 
 • ปัญหามีไว้แก้ไข   อย่าสนใจแต่การแก้เคล็ด
           A  problem   occurs   in  order    to  be  solved  
           Don't   waste   your    time  trying   to  ward   off   bad   luck   instead
 
 
 • ส่วนไหนๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวม
          No   sector   is  as  important  as  the  public
 
 
 
 • ก้อนหินจะหนัก  ก็ต่อเมื่อเราเอาตัวเข้าไปแบก
          A  rock   is  heavy   only   if  we      put     it   on   our  back
 
 
 
 • อิจฉาคนอื่นก็เหมือนหยิบยื่น ความทุกข์ให้แก่ตัวเอง
          Jealousy  brings  suffering
 
 
 
 • ทุกเรื่องที่คิด   ทุกกิจที่ทำ   ทุกคำที่พูด   ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว  จงเติมความตั้งใจให้เต็มร้อย
          With  every  thought ,  action ,  word  or  move , do it  like  it  is  your  last
 
 
 
 • โลกเปลี่ยนเพราะการลงมือทำ   ไม่ได้เปลี่ยนเพราะคำที่พร่ำพูด

           The   world   progresses   because   of  action   not   words

 

 •  ปล่อยวางการวิพากษ์วิจารณ์   มุ่งมั่นทำงานที่อยู่ตรงหน้าดีกว่า
               Do   not  let   criticism   discourage    you   Better   get   on   with   your   responsibilities
 
 
 
 • ไม่มีงานไหนต่ำ   ถ้าทำด้วยใจสูง
          No   work  is    worthless   if   is   done   with   dignity
 
 
 
 

บุคคลสำคัญ และคนแรกของไทย

โพสต์7 ส.ค. 2554 23:52โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2554 00:42 ]

 1.  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใคร?    (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือรัชกาลที่ 4)
 2. พระบิดาแห่งการฑูตไทย คือใคร?  (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ)
 3. พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คือ? (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ)
 4. พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคือใคร? (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  หรือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)
 5. พระบิดาแห่งการรถไฟไทย คือใคร? (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน)
 6. พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยคือ ใคร? (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
 7. พระบิดาแห่งกฎหมายไทย คือใคร? (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
 8. บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ของไทย คือ ท่านผู้ใด  (หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤษดากร)
 9. บิดาแห่งวิชาเคมีของไทย คือใคร? (ศาสตราจารย์แถบ    นีละนิธิ)
 10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คนแรกที่เป็นหญิง คือใคร?  (นางอรพินธ์  ไชยกาล)
 11. ผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของไทย คือใคร ? (นางสมทรง  สุรพันธ์  จังหวัดสมุทรสงคราม)
 12. ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของประเทศไทย คือใคร?  (นางจรัสศรี  ทีปิรัช  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก)
 13. นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทย คือใคร ? (ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต  หรือเปล่ง  ไตรปิ่น)
 14. นักพากย์ภาพยนตร์คนแรกของไทย คือใคร ? (ทิดเขียว หรือ นายสิน  สีบุญเรือง)
 15. พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย คือท่านผู้ใด? ( กรมหมืนพิทยาลงกรณ์  ริเริ่มกิจการณ์สหกรณ์แห่งแรกที่วัดจันทร์ใน  จังหวัด พิษณูโลก ในสมัยรัชกาลที่ 6)
 16. ผู้พิพากษาหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร? (นางชลอจิตร  จิตตะรุทธะ)
 17. ผู้ให้กำเนิดเพลงชาติไทยในปัจจุบันคือใคร? (   พระเจนดุริยางค์  ผู้แต่งทำนอง  และหลวงสารานุประพันธ์ ผู้แต่งเนื้อร้อง แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2483)
 18. ผู้ริเริ่มใช้กระแสไฟฟ้าเป็นคนแรกคือใคร? (จอมพล เจ้าพะยาสุรศักดิ์มนตรี  หรือ  เจิม  แสงชูโต)
 19. พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใด  ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุด ในประวัติศาสตร์ชนชาติไทย (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลปัจจุบัน)
 20. ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย คือใคร? (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2454)

 

รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-ปัจจุบัน

โพสต์5 ส.ค. 2554 01:02โดยน้ำผึ้ง รักชื่น

 คนที่

 นายกรัฐมนตรี

 1          พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 2                
พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
 3  จอม ป. พิบูลสงคราม
 4  นายควง  อภัยวงศ์
  5  นายทวี  บุญยเกตุ
 6      ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมทย์
7      นายปรีดี  พนมยงค์
 8      พล.ร.ต.ถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์
 9      นายพจน์  สารสิน
 10      จอมพลถนอม  กิตติขจร
 11  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์
 12      นายสัญญา  ธรรมศักดิ์
 13  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมท
 14 นายธานินทร์  กรัยวิเชียร 
 15  พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท์
 16  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
 17  พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ
 18  นายอานันท์  ปันยารชุน
 19  พลเอกสุจินดา  คาประยูร
 20  นายชวน  หลีกภัย
 21  นายบรรหาร  ศิลปอาชา
 22  พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ
 23  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร
 24  พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์
 25     นายสมัคร  สุนทรเวช
 26  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์
 27  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
 28  นางยิ่งลักษณ์    ชินวัตร

รอบรู้ เรื่องเมืองไทย

โพสต์4 ส.ค. 2554 22:35โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2554 02:48 ]

 
 
 
จังหวัดพื้นที่ใหญ่  12   อันดับแรกของไทย
 
 1. นครราชสีมา
 2. เชียงใหม่
 3. กาญจนบุรี
 4. ตาก
 5. อุบลราชธานี
 6. สุราษฎร์ธานี
 7. ชัยภูมิ
 8. แม่ฮ่องสอน
 9. เพชรบูรณ์
 10. ลำปาง
 11. อุดรธานี
 12. เชียงราย
 
10   อันดับภูเขาสูงของไทย
 
 
 
ภูเขาที่มีความสูงเกิน 1,700  เมตร  ในประเทศไทย  มีจำนวนเกือบ  30  แห่ง ในที่นี้ เรียงตามลำดับความสูง  1 0  อันดับแรก   ดังนี้
 
                                 
 
 ชื่อภูเขา   พื้นที่ตั้ภูเขา  (จังหวัด)

1. ดอยอินทนนท์   

 เชียงใหม่

2. ภูเมียง 

อุตรดิตถ์

3. ดอยผ้าห่มปก

 เชียงใหม่

4. ดอยหลวงเชียงดาว 

 เชียงใหม่

5. ภูสอยดาว 

 น่าน

6. ดอยโล

 น่าน

 7. ดอยหลวง

 น่าน

 8. ดอยผาโจ้

 ลำปาง

 9. ดอยช้าง

 เชียงใหม่

 10. ดอยแม่ยะ

เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 ภาคภูมิศาสตร์ทั้ง    6   ภาค   และจังหวัดทั้ง   77  จังหวัด
 
 

 ชื่อภาค    

 จำนวนจังหวัด

 รายชื่อจังหวัด

 1. ภาคเหนือ  9    

 1.  แม่ฮ่องสอน  2.  เชียงราย   3.  เชียงใหม่     4. น่าน

5.  แพร่    6. ลำปาง   7.  ลำพูน   8.  อุตรดิตถ์   9.  พะเยา

 

 2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20

 1.  หนองคาย  2.  เลย  3.  อุดรธานี  4. สกลนคร  5. นครพนม

6. กาฬสินธ์  7.  ขอนแก่น  8. ชัยภูมิ  9. ร้อยเอ็ด  10.  มหาสารคาม

11. อุบลราชธานี  12. บุรีรัมย์  13.สุรินทร์  14. ศรีสะเกษ

15. ยโสธร  16.  นครราชสีมา  17.มุกดาหาร  18.  หนองบัวลำภู

19.อำนาจเจริญ  20. บึงกาฬ

 

 3.  ภาคกลาง  22    

 1. สุโขทัย  2. พิษณุโลก  3.   พิจิตร  4.  กำแพงเชร  5.เพชรบูณ์

6.  นครสวรรค์    7.  อุทัยธานี  8.ชัยนาท  9.ลพบุรี  10.  สระบุรี

11.สุพรรณบุรี  12.  สิงห์บุรี  13.  อ่างทอง  14. พระนครศรีอยุธยา

15.ปทุมธานี  16. นครนายก  17.  นครปฐม  18. สมุทรปราการ

19.  สมุทรสาคร  20. สมุทรสงคราม 21.นนทบุรี 

22. กรุงเทพมหานคร

 4.  ภาคตะวันตก          5

 1.  ตาก      2. กาญจนบุรี  3.  ราชบุรี   4.เพชรบุรี  5.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 5.  ภาคตะวันออก      7    

 1. ฉะเชิงเทรา  2. ปราจีนบุรี   3.  ชลบุรี  4. ระยอง  5. จันทบุรี

6. ตราด  7 . สระแก้ว

 6.  ภาคใต้  14

 1.ชุมพร   2. ระนอง   3. สุราษฎร์ธานี  4. พังงา  5.ภูเก็ต  6. กระบี่

7.ตรัง  8. นครศรีธรรมราช  9. พัทลุง  10.สงขลา  11.สตูล  12. ปัตตานี

13. ยะลา  14. นราธิวาส

 

 
 
 
  
 
 
แหล่งข้อมูล   กรมแผนที่ทหาร  กระทรวงกลาโหม  และกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ.2554

เรียนรู้คำกล่าวทักทาย (ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน)

โพสต์3 ส.ค. 2554 23:04โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2554 22:34 ]

   คำกล่าวทักทาย
   (ภาษาอาเซียน)
บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
สิงคโปร์
หนีห่าว
ไทย
สวัสดี
กัมพูชา
ซัวสเด
ลาว
สะบายดี
พม่า
มิงกาลาบา
เวียดนาม
ซินจ่าว

แบบทดสอบความรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน

โพสต์1 ส.ค. 2554 00:05โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2554 00:14 ]

แบบทดสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน

 

1.   แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
        .   น.ป.ก.
        .   นปช.
        .   พ.ธ.ม.
        .   ครม.

2.  ขณะนี้ประเทศสมาชิกของอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ
          .  6  ประเทศ            
          .  8  ประเทศ
          .  10  ประเทศ            
          .  12  ประเทศ
 
3. ประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศหลังสุด
        กัมพูชา                 ลาว
        ติมอร์ตะวันออก   พม่า
 
4.  5 ประเทศแรกที่มีการร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพก่อตั้งอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือข้อใด

                    บรูไน  ลาว พม่า เวียดนาม  อินโดนีเซีย

                   อินโดนีเซีย   มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย

                   ไทย  มาเลเซีย  เวียดนาม   ลาว  กัมพูชา

                     อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์   ลาว  พม่า    ไทย  

 

5. อ.แก่งกระจานสถานที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกเป็นจำนวนถึง 3 ครั้ง      ในเดือนกรกฎาคม   2554 อยู่ที่จังหวัดใด

          ประจวบคิรีขันธ์

          เพชรบุรี

          ราชบุรี

           กาญจนบุรี
 
 
6.    ผู้สื่อข่าวที่ร่วมเดินทางไปกับเฮลิคอปเตอร์ลำที่ 3 รุ่นเบล 212 ที่ประสบอุบัติเหตุครั้งที่ 3  เป็นผู้สื่อข่าว
ของสถานีโทรทัศน์ช่องใด
          ช่อง 7

          ช่อง 9

          ช่อง  5

           ช่อง  3

7.  จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยทหารกองทัพบกตกครั้งนี้

นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณธรรมข้อใดมากที่สุด

        .  ความมีน้ำใจ

        .  ความอดทน

        .  ความเสียสละ

        ง.   ความซื่อสัตย์

  8.  ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้เด็กไทยที่มีช่วงอายุกี่ปีต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน

          5- 8  ปี

          6-10  ปี

          7- 14  ปี

           กี่ปีก็ได้

  9.  จากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน  พ.ศ. 2554  กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์  ต้องมีบัตรประชาชน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ เท่าใด

      9  กรกฎาคม  2554

      10  กรกฎาคม 2554

      11  กรกฎาคม 2554

        12  กรกฎาคม 2554

10.  นายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาคนปัจุจบันคือใคร

      นายฮอร์ นัมฮง

       สมเด็จฮุน เซน

      นายบัวสอน บุบผาวัน

        ดร.ซูซิโล  บัมบัง ยูโดโยโน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบความรู้รอบตัว

โพสต์31 ก.ค. 2554 23:56โดยน้ำผึ้ง รักชื่น

แบบทดสอบ วิชาความรู้รอบตัว

 

1.  เขื่อนในข้อใดมีความจุมากที่สุดในประเทศไทย

      เขื่อนภูมิพล

      เขื่อนสิริกิติ์

      เขื่อนสิรินธร

        เขื่อนศรีนครินทร์

2.  แร่ใดที่ผลิตได้มากที่สุดของประเทศไทย

      หินปูนที่ใช้ก่อสร้าง

      หินปูนที่ใช้ทำซีเมนต์

      ลิกไนต์

        หินบะซอลต์ในอุตสาหกรรม

 3.  กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา คือองค์ใด

      พระมหินทราธิราช

      สมเด็จพระราเมศวร

      พระเจ้าเอกทัศน์

        พระเจ้าตากสิน

4.  สงครามระหว่างไทยกับพม่าที่เกิดขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ คือข้อใด

      สงครามช้างเผือก

      สงครามเก้าทัพ

      สงครามยุทธหัตถี

        สงครามพระสุริโยทัย

 

5.  การสำรวจบริเวณอ่าวไทยพบทรัพยากรชนิดใดที่นับว่ามีค่าทางเศรษฐกิจมาก

      ปิโตรเลียม

      แร่วุลแฟรม

      ก๊าซธรรมชาติ

        แร่ดีบุก

6. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ควรปฏิบัติต่อบุคคลใด

      พระสงฆ์

      ครู

      ผู้ใหญ่

        ศาล

7. ถ้ามีบุคคลตายต้องแจ้งภายในระยะเวลาเท่าไร

      24 ชั่วโมง

       3 วัน

        7  วัน

        15  วัน

8. “วันมหาปวารณา” เกี่ยวข้องกับวันสำคัญข้อใด

         วันวิสาขบูชา

         วันเข้าพรรษา

         วันอาสาฬหบูชา

          วันมาฆบูชา

9.  การแจ้งย้ายออกหรือย้ายเข้าจะต้องแจ้งภายในกี่วัน

       7  วัน                       20  วัน

      15  วัน                      30  วัน

10.  ข้อใดแสดงว่าศาสนาทำให้คนมีจริยธรรม

      ด.ช.วิชา สวดมนต์ไหว้พระทุกคืน

      ด.ช.วิชัย มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

      ด.ช.วิโรจน์ไปเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

        ด.ช.วิทูร เคร่งครัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี

11.  ข้อใดเป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า

      ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

      ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

      จงละความชั่ว ทำแต่ความดี

        มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีความตาย

12. สัจธรรมข้อใดที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบและเป็นสิ่งที่ทนได้ยาก

      ทุกข์

      สมุทัย

      นิโรธ

        มรรค

13.  คุณสมบัติในข้อใดของพระอานนท์ที่นักเรียนควรนำมาปฏิบัติ

      เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนด้วยความสนใจ

      ทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

      เป็นผู้มีความรอบคอบ

        เป็นพุทธอุปัฎฐาก

14.   การกระทำข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

      หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าดาราสาวแย่งสามีผู้อื่น

      สมาคมพ่อค้าไทยรวมตัวกันตรึงราคาซื้อข้าวจากชาวบ้านให้ถูกลง

      ชาวไร่อ้อยชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล ส่งตัวแทนเจรจากับรัฐบาลขอขึ้นราคาอ้อย

        นักศึกษาช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรด้วยการแจกของที่ระลึก

15.   ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารได้ด้วยวิธีใด

        การยุบสภา

      การตั้งกระทู้ถาม

      การเลือกนายกรัฐมนตรี

        การเสนอกฎหมาย

16.  บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบแสดงรายการการเรียกเก็บภาษีเงินได้ช่วงเวลาใด

      1  มกราคม- 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

       1  มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

      1  มกราคม- 30 เมษายน  ของทุกปี

         1 มกราคม- 31  พฤษภาคม ของทุกปี

17.  ข้อใดไม่จัดเป็นพื้นที่ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

      เพาะปลูก

      ที่อยู่อาศัย

      กักเก็บน้ำ

        สวนหย่อม

18. ข้อใดไม่ใช่หลักการของสหกรณ์

       สหกรณ์เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิก

      สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก

      สหกรณ์เป็นองค์ที่ดำเนินการเพื่อหวังผลกำไรมากที่สุด

        สหกรณ์ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระตามหักประชาธิปไตย

 

19.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลาง

      เป็นนายธนาคารกลางของธนาคารพาณิชย์

      รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

      ออกธนบัตรหรือพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้

        เป็นผู้ควบคุมปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

20. ข้อใดเป็นหน้าที่ของไพร่หลวง

      รับราชการตามที่ทางราชการกำหนดไว้

      รับราชการตามมูลนายกำหนด

      ส่งสินค้าที่ทางการต้องการมาแทนการเข้าเวร

        ช่วยกิจการงานฝ่ายการช่าง

 

1-7 of 7