(54-09-22) ภาพความสนุกกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ใน "กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน"

โพสต์21 ก.ย. 2554 19:55โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2554 00:21 ]

                    กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านได้จัดขึ้น  ระหว่างวันที่   12 -   16   กันยายน พ.ศ.2554             โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระชนมมพรรษา  84 พรรษา  และตอบสนองนโยบายชาติ ในการขับเคลื่อน “การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ” นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และ   นักเรียน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน  เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทางห้องสมุดได้จัดขึ้นในปีการศึกษานี้เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีดังนี้

1.             กิจกรรมการประกวดแข่งขันหนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

        2.              กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   3-4

3.             กิจกรรมการแข่งขันเกมพันธ์แท้  รอบรู้เรื่องเมืองไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

        4.              กิจกรรมการแข่งขัน เกม Library  Bingo ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

         5.              กิจกรรมเรียนรู้ สนุกคิด กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระ   ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่  1-6  และ

         6.              กิจกรรมการแสดงละครเวทีส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชมรม Star  Production
                 
        ทางห้องสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างหลากหลาย จะช่วยส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืน เรามีภาพความสนุกสนานของเด็ก ๆ กับการได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์มาฝากกันด้วยค่ะ
 
ภาพการประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน
 
                       ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
             
                
 
 
 
 
 
 
 
ด.ช.กฤตธี  กองสว่าง ได้รับรางวัลชนะเลิศ หนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับอนุบาล
 
นิทานเรื่อง "เต่าไม่เจียมตัว"
 
   
 
               
 
 
 ด.ญ.อนิชญา  ถาวงราม   ได้รับรางวัลชนะเลิศ หนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
    
                       นิทานเรื่อง "ตั๊กแตนสามตัว"
 
 
                 
 
 
                                                          ภาพการแข่งขัน "กิจกรรมเปิดพจนานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"
 
                                                                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  -4
 
 
                           
 
 
                                                                            
 
                              ภาพการแข่งขันตอบปัญหา  "กิจกรรมเรียนรู้  สนุกคิด กับกลุ่มสาระ   8  สาระ"
 
                                                                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 
                              
 
                           
 
 
                           
 
 
                              
 
 
ภาพกิจกรรม เกม Libray  Bingo  กับกลุ่มสาระ 8 สาระ
 
 
                                          
                            
 
 
 
                          
 
    
 
 
ภาพกิจกรรมแฟนพันธ์ รอบรู้เรื่องเมืองไทย
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
 
    
 
 
 
 
       
 
 
ภาพกิจกรรม การแสดงละครส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชมรม Star   Production
 
เรื่อง คุณป้าสมุดข่อยกับมหานครแห่งการอ่าน
 
 
    
 
    
 

   

 

                         

 

  

 

 
 
Comments