กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน ปีการศึกษา 2555

โพสต์25 มิ.ย. 2555 23:46โดยน้ำผึ้ง รักชื่น
กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน  ปีการศึกษา  2555
 
                     กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีชั่วโมงในการอ่านหนังสือโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งเป็นสร้างนิสัยรักการอ่าน และการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันใช้เวลาในการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 
 
 
 
 
 
Comments