(25-06-55)กิจกรรม เรียนรู้ชีวประวัติสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555

โพสต์25 มิ.ย. 2555 03:19โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2555 20:25 ]
กิจกรรม ชีวประวัติสุนทรภู่
 
                      กิจกรรมเรียนรู้ชีวประวัติสุนทรภู่ เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 18-22 มิ.ย.55 เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ระลึกถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่  และได้เรียนรู้ ชีวประวัติของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย  ด้านวรรณกรรม และด้านบทกวี  
        
                  สำหรับกิจกรรมที่จัดเนื่องในวันสุนทรภู่ทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  โดยใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  และการศึกษาค้นคว้า   ซึ่งกิจกรรมที่จัดมีดังนี้
          1.    การฉายวิดีทัศน์ชีวประวัติของท่านสุนทรภู่   
         2.   การทำใบงาน วาดระบายสี  และตอบคำถามเกี่ยวชีวประวัติ  และผลงานต่างๆ ของท่านสุนทรภู่
         3.  ศึกษาค้นคว้าชีวประวัติสุนทรภู่และ ร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัลกับทางห้องสมุด
         4.   จัดเสียงตามสาย  นำเสนอเผยแพร่ข้อมูลชีวประวัติของท่านสุนทรภู่ ผ่าน  รายการคลื่น Love คลื่น Read  กับทางห้องสมุด
        5.  ประกวดคัดลายมือ  บทกลอนของท่านสุนทรภู่
 
                      
 
 
ภาพประกอบกิจกรรม
 
 
                 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
Comments