(25-06-55)กิจกรรม library party ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โพสต์24 มิ.ย. 2555 21:13โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2555 21:15 ]
กิจกรรม  Library  party  ครั้งที่  2
เรียนรู้สนุกคิด กับ 8 กลุ่มสาระ
 
                   กิจกรรม library  party  ครั้งที่ 2  กับกลุ่มสาระดนตรี จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.55     ชื่อกิจกรรม ดนตรีหรรษา  กับคุณครูพีรวิชญ์                          วัตถุประสงค์ในการจัด คือ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านผ่านเสียงเพลงและดนตรี   แลเพื่อให้เด็กๆ  ได้สนุกกับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยใช้ดนตรีสร้างจินตนาการ  และเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
                        จากการจัดกิจกรรม เด็กๆให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งทำให้ห้องสมุดดูเล็กลงไปถนัดตา  แต่ก็ดูอบอุ่นและมีชีวิต  เราไปชมภาพความสนุกสนานของเด็ก ๆ กันค่ะ
 
ภาพประกอบกิจกรรม
 
 
                        
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบกิจกรรม
 
      
 
 
 

 

 

       
 
 
 
Comments