54-08-05 กิจกรรมของนักเรียนฑูตการอ่าน (Library Boy & Girl Ambassider)

โพสต์4 ส.ค. 2554 20:12โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2554 08:47 โดย ธีรภัทร กุโลภาส ]

 

 
                   สุขฉะนี้หรือ...จะลืมอ่าน         เด็ก ๆ   ฑูตการอ่านของโรงเรียนดุสิตวิทยา  เริ่มปฏิบัติการเชียร์อ่านได้อย่างดีเยี่ยม    ทำงานกันอย่างมีความสุข  และสนุกกับการได้สร้างเครือข่ายคนรักการอ่าน        เด็กๆ เริ่มประชุมและวางแผนการทำงาน ว่าจะปฎิบัติการเชียรอ่านกันอย่างไร?   เพื่อที่จะทำให้น้อง  ๆ  เพื่อน ๆ สนใจรักการอ่าน      เมื่อรวมกลุ่มการทำงานจึงเริ่มวางแผนปฏิบัติการ  ดังนี้
 
  1. ประชุมปรึกษาครูบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อขอคำแนะนำ  และค้นคว้าคู่มือหนังสือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
     2   เมื่อได้คำแนะนำ และคู่มือในการจัดกิจกรรมแล้ว ก็เริ่ม จัดทำแฟ้มการดำเนินงานเพื่อกำหนดกิจกรรมปฏิบัติการเชียร์อ่าน                ในแต่ละเดือน
 
     3.   คัดสรรหนังสือ  สื่อ อุปกรณ์ในการทำงานปฏิบัติการเชียร์อ่าน  และหาเครือข่ายเพื่อ รวมพลคนรักการอ่าน และไปเริ่มปฏิบัติการกันเลย
    
 
 
ภาพการดำเนินงานของพวกเรา ฑูตการอ่านโรงเรียนดุสิตวิทยา ค่ะ
 
 
 
           
 
     
   
            
 
ภาพการปฏิบัติงาน ขบวนการเชียร์อ่านในแหล่งชุมชน  ของฑูตการอ่านโรงเรียนดุสิตวิทยา  ครั้งที่ 1 /2554 
ไปติดตามชมภาพผลงานกันเลยค่ะ
 
 
           
 
 
                
 
 
 
                           ภาพการปฏิบัติงาน ขบวนการเชียร์อ่านของพวกเรา ฑูตการอ่านโรงเรียนดุสิตวิทยา  ครั้งที่ 2 /2554
 
ภาพบรรยากาศรวมพลคนรักการอ่าน ภายในห้องสมุด 
 
          
 
 
 
        ภาพการปฏิบัติงาน ขบวนการเชียร์อ่านภายในโรงเรียน ของ ฑูตการอ่านโรงเรียนดุสิตวิทยา  ครั้งที่ 3 /2554
 
 
 
 
                              
 
 
 ภาพการปฏิบัติงานเชียร์อ่านน่ารัก ๆ ของ ด.ญ.อิงสัตยา แนวน้อยงาม ฑูตการอ่านของโรงเรียน
 
กับกิจกรรมอุ้มน้องนั่งตัก แล้วสื่อรักด้วยนิทานก่อนนอน กับน้องปัน ปัน 
 
เราไปชมภาพกันนนะคะ
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
Comments