(22-06-55) กิจกรรม Library Party ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555

โพสต์21 มิ.ย. 2555 21:43โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2555 21:49 ]
กิจกรรม   Library   Party 
 
เรียนรู้สนุกคิด  กับ  8  กลุ่มสาระ
 
 
 
 
                    กิจกรรม  Library Party  เรียนรู้สนุกคิดกับ 8 กลุ่มสาระ เปิดตัวแล้วจ้า...กับกิจกรรม ครั้งที่  1   รวมสนุกคิดกับสาระศิลปะ  เมื่อวันศุกร์ที่  31  พ.ค.55  กับชื่อกิจกรรม "เพ้นหน้ามหาสนุก"  สุดสนุกไปกับ  วิทยากรครูแอล (สุจิน  เพียรกิจ) 
                    สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดรูปบนใบหน้า  โดยเปิดอิสะ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม และเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกกับการศึกษาค้นคว้า และตอบคำถาม  โดยใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง และสื่อกลางในการเรียนรู้
                    จากการเข้าร่วมกิจกรรม  "เพ้นหน้ามหาสนุก"  กับกลุ่มสาระศิลปะในครั้งนี้  เด็กๆ ให้การตอบรับ  และพึงพอใจในกิจกรรมเป็นอย่างมาก  จากการสังเกต  และสอบถาม ส่งผลให้นักเรียนเห็นควมสำคัญของห้องสมุด   และรักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  เรามีภาพกิจกรรมมาฝากกันด้วยค่ะ 
 

      

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ภาพกิจกรรม  Library Party 
 
ครั้งที่ 1    เพ้นหน้ามหาสนุกกับกลุ่มสาระศิลปะ  
 
 
       
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
 
 
  
Comments