ข่าวห้องสมุด | Library News

กิจกรรมปฐมนิเทศ 

(02-07-55) รายชื่อครูและนักเรียน The Reader School เดือนมิถุนายน 2555

โพสต์1 ก.ค. 2555 23:52โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2555 01:18 ]

รายชื่อครู  The  Reader  School   เดือนมิถุนายน  2555
 
         อันดับ  1 

       คุณครูศิริพร    โพธิ์ชื่น      หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  24  เล่ม 

อันดับ  2

      คุณครูวาสนา   วรสุทธิ์พิศาล  หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  23  เล่ม

อันดับ   3

      คุณครูปราณี    วรสุทธิ์พิศาล     หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  20  เล่ม

อันดับ  4

      คุณครูอารีย์     กันรอบรู้           หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  14  เล่ม

อันดับ 5

      คุณครูนิตยา    การรอบรู้          หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  10  เล่ม

 

              

 

 

 

 

 

   

 
 
 
                   รายชื่อนักเรียน  The Reader School เดือนมิถุนายน 2555
 
 อันดับ  1 
 
              เด็กหญิง ฐิติรัตน์   หิรัณย์ธนภูริ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
             จำนวนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุด    27  เล่ม
   
อันดับ  2
 
              เด็กหญิงประพิชญา  กลิ่นคำหอม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
 
              จำนวนหนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด    21  เล่ม
 
อันดับ  3
 
              เด็กหญิงบุษยา  เทียมเจริญ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 
              จำนวนหนังสือที่อ่านจากห้องสมุด    14  เล่ม
 
อันดับ  4
 
              เด็กหญิงชุติกาญจน์   มีสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3
 
              จำนวนหนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด   10  เล่ม
 
อันดับ  5
 
              เด็กชายณัฐพงศ์    เตชะเลิศกมล  ชั้นประถมศึกษาปีที่   3/2
 
              จำนวนหนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด   6   เล่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อันดับ   1
           ด.ญ.ฐิติรัตน์   หิรัณย์ธนภูริ          
    
 
 
 

กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน ปีการศึกษา 2555

โพสต์25 มิ.ย. 2555 23:46โดยน้ำผึ้ง รักชื่น

กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน  ปีการศึกษา  2555
 
                     กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีชั่วโมงในการอ่านหนังสือโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งเป็นสร้างนิสัยรักการอ่าน และการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันใช้เวลาในการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 
 
 
 
 
 

(26-06-55) กิจกรรมเทศกาล New Books ปีการศึกษา 2555

โพสต์25 มิ.ย. 2555 23:20โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2555 23:25 ]

กิจกรรม  เทศกาล New  Books 
 
            กิจกรรมเทศกาล  New Books   ต้อนรับเปิดเทอมใหม่เอาใจเด็กๆ ที่รักการอ่าน  และชอบการค้นคว้าด้วยตนเอง   ด้วยการจัดเทศกาล  New   books  หนังสือที่ถูกใจเด็กๆ  และคุณครู  อาทิเช่น  หนังสือดีที่ควรอ่าน  หนังสือที่ได้รับรางวัล   หนังสือยอดฮิตประเภท  การ์ตูนวิทยาศาสตร์  การ์ตูนประวัติศาสตร์  และหนังสือที่สอนให้รู้จักพัฒนาตนเอง อย่างเช่น  ไม่ยากถ้าอยากมีมารยาท  ไม่ยากถ้าอยากมั่นใจ เป็นต้น
 
            ห้องสมุดจัดให้มีการบริการแนะนำหนังสือผ่านทาง      website  
และทางอีเมล์เพื่อแจ้งให้คุณครูและเด็ก ๆ  ได้ทราบ  เพื่อสะดวกต่อการค้นคว้า  และการบริการ   นอกจากนี้ ถ้าคุณครูและนักเรียน กลุ่มคนชอบอ่านใช้บริการยืมหนังสือใหม่  ๆ  กลับไปอ่านที่บ้าน ก็จะได้รับคูปองลุ้นชิงรางวัลมากมายกับทางห้องสมุดด้วย  อาทิเช่น  กระเป๋าล้อลากสุดเก๋     สมุดบันทึกสุดน่ารัก  กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน  เป็นต้น
 
                 
 
 
ภาพกิจกรรม  เทศกาล  New  books
 
  
 
 
                    
 
 
 

 

 
 
 

(25-06-55)กิจกรรม เรียนรู้ชีวประวัติสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555

โพสต์25 มิ.ย. 2555 03:19โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2555 20:25 ]

กิจกรรม ชีวประวัติสุนทรภู่
 
                      กิจกรรมเรียนรู้ชีวประวัติสุนทรภู่ เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 18-22 มิ.ย.55 เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ระลึกถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่  และได้เรียนรู้ ชีวประวัติของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย  ด้านวรรณกรรม และด้านบทกวี  
        
                  สำหรับกิจกรรมที่จัดเนื่องในวันสุนทรภู่ทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  โดยใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  และการศึกษาค้นคว้า   ซึ่งกิจกรรมที่จัดมีดังนี้
          1.    การฉายวิดีทัศน์ชีวประวัติของท่านสุนทรภู่   
         2.   การทำใบงาน วาดระบายสี  และตอบคำถามเกี่ยวชีวประวัติ  และผลงานต่างๆ ของท่านสุนทรภู่
         3.  ศึกษาค้นคว้าชีวประวัติสุนทรภู่และ ร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัลกับทางห้องสมุด
         4.   จัดเสียงตามสาย  นำเสนอเผยแพร่ข้อมูลชีวประวัติของท่านสุนทรภู่ ผ่าน  รายการคลื่น Love คลื่น Read  กับทางห้องสมุด
        5.  ประกวดคัดลายมือ  บทกลอนของท่านสุนทรภู่
 
                      
 
 
ภาพประกอบกิจกรรม
 
 
                 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 

(25-06-55)กิจกรรม Library party ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555

โพสต์24 มิ.ย. 2555 21:53โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2555 01:45 ]

Library  Party  ครั้งที่ 3 
 
เรียนรู้สนุกคิด กับ  8  กลุ่มสาระ
 
               กิจกรรม  Library  Party   ครั้งที่ 3  สนุกคิด และเรียนรู้กับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กับกิจกรรมชื่อว่า  สนุกกับการทดลองวิทย์      ไปกับวิทยากรรับเชิญ  คุณครูนงนุช  ทองทา  เมื่อวันศุกร์ที่   15  มิถุนายน  2555
               วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสนุกกับทดลองวิทยาศาสตร์  มีใจรักในวิชา   และค้นคว้าทดลองด้วยตนเอง    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการทดลองที่หลากหลาย โดยมีพี่ๆ วิทยากร นักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มาช่วยสอน  และอธิบายการทดลองโดยผ่านการปฏิบัติจริง ให้กับน้องๆ  อาทิเช่น  เมนทอสแสนสนุก    ลูกโป่งมหัศจรรย์   เป่าลูปโป่งด้วยผงฟู  และไข่ลอยได้     เป็นต้น                                  
               จากการดำเนินกิจกรรม  นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกกับการทดลอง  และรวมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ กันอย่างสนุกสนาน  เราไปชมภาพกันนะคะ    
 
            
 
           
 
      
 

 

      
 
 
 
                                          
 
 
 
 
                                          ภาพประกอบ กิจกรรม  Library Party
 
               ครั้งที่ 3   สนุกกับการทดลองวิทย์
 
 
 
                    
 
 
                   
 
 
              
 
          
 
 
 
 
 
 

(25-06-55)กิจกรรม library party ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โพสต์24 มิ.ย. 2555 21:13โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2555 21:15 ]

กิจกรรม  Library  party  ครั้งที่  2
เรียนรู้สนุกคิด กับ 8 กลุ่มสาระ
 
                   กิจกรรม library  party  ครั้งที่ 2  กับกลุ่มสาระดนตรี จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.55     ชื่อกิจกรรม ดนตรีหรรษา  กับคุณครูพีรวิชญ์                          วัตถุประสงค์ในการจัด คือ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านผ่านเสียงเพลงและดนตรี   แลเพื่อให้เด็กๆ  ได้สนุกกับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยใช้ดนตรีสร้างจินตนาการ  และเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
                        จากการจัดกิจกรรม เด็กๆให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งทำให้ห้องสมุดดูเล็กลงไปถนัดตา  แต่ก็ดูอบอุ่นและมีชีวิต  เราไปชมภาพความสนุกสนานของเด็ก ๆ กันค่ะ
 
ภาพประกอบกิจกรรม
 
 
                        
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบกิจกรรม
 
      
 
 
 

 

 

       
 
 
 

(22-06-55) กิจกรรม Library Party ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555

โพสต์21 มิ.ย. 2555 21:43โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2555 21:49 ]

กิจกรรม   Library   Party 
 
เรียนรู้สนุกคิด  กับ  8  กลุ่มสาระ
 
 
 
 
                    กิจกรรม  Library Party  เรียนรู้สนุกคิดกับ 8 กลุ่มสาระ เปิดตัวแล้วจ้า...กับกิจกรรม ครั้งที่  1   รวมสนุกคิดกับสาระศิลปะ  เมื่อวันศุกร์ที่  31  พ.ค.55  กับชื่อกิจกรรม "เพ้นหน้ามหาสนุก"  สุดสนุกไปกับ  วิทยากรครูแอล (สุจิน  เพียรกิจ) 
                    สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดรูปบนใบหน้า  โดยเปิดอิสะ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม และเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกกับการศึกษาค้นคว้า และตอบคำถาม  โดยใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง และสื่อกลางในการเรียนรู้
                    จากการเข้าร่วมกิจกรรม  "เพ้นหน้ามหาสนุก"  กับกลุ่มสาระศิลปะในครั้งนี้  เด็กๆ ให้การตอบรับ  และพึงพอใจในกิจกรรมเป็นอย่างมาก  จากการสังเกต  และสอบถาม ส่งผลให้นักเรียนเห็นควมสำคัญของห้องสมุด   และรักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  เรามีภาพกิจกรรมมาฝากกันด้วยค่ะ 
 

      

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ภาพกิจกรรม  Library Party 
 
ครั้งที่ 1    เพ้นหน้ามหาสนุกกับกลุ่มสาระศิลปะ  
 
 
       
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
 
 
  

(22-06-55)กิจกรรมปฐมนิเทศการเข้าใช้บริการห้องสมุด ปี 2555

โพสต์14 พ.ค. 2555 21:19โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2555 21:44 ]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใช้บริการ  ปีการศึกษา 2555
 
        เมื่อวันที่  25   มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ห้องสมุดโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการเข้าใช้บริการห้องสมุดให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้รู้จักวิธีการเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างถูกต้อง รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ภายในกิจกรรม บรรณารักษ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน การพัฒนาห้องสมุดเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ความรู้เรื่องการใช้บริการ Internet ในการค้นคว้าหาข้อมูล การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านได้อย่างหลากหลาย และโปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล เพื่อฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสืบค้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

         จากการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกปีส่งผลให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด เข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น จำนวนสถิติในการยืมหนังสือของนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคว้าหาความรู้ สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
 
 
                    

                                                        ภาพประกอบกิจกรรม
 
 
 
        
 
 
           
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
             
 
 
 
             
 
 

(55-02-10) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "ประกาศผลคุณครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11 "

โพสต์10 ก.พ. 2555 01:16โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2555 01:51 ]

 
           แจ้งข่าวที่ยินดีสำหรับโรงเรียนดุสิตวิทยาของเราจ้า...
        
            โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่  11  ได้ประกาศผลออกมาอย่างเป็นการแล้วว่า..โรงเรียนดุสิตวิทยาของเรา และครูบรรณารักษ์
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับรางวัล "คุณครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ของระดับภาคกลาง"  ซึ่งผลการตัดสิน
ได้มาจากการประเมินรายงานการดำเนินโครงการ รวมพลังรักการอ่าน 84  ล้านเล่ม  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11   โดยโรงเรียนได้รับ
รางวัลดังนี้
               1.     โล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม    Nanmeebooks Reading Club   ระดับประเทศ   
              2.    ครูบรรณารักษ์ได้รับรางวัล เกียรติบัตรครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม   Nanmeebooks Reading Club  
                   ระดับประเทศ  และได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
 
                        ซึ่งจากผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการ   รวมพลังรักการอ่าน 84  ล้านเล่ม  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11 
ประสบความสำเร็จสูงสุดได้ในครั้งนี้ ทางห้องสมุดต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน     ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกันอย่างจริงจัง  ต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอ  ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และรักการอ่านกัน
จนเป็นนิสัย  สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมในเรื่องการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
เสมอมาทั้งด้วยแรงกำลังใจ งบประมาณ และความเอาใจใส่เพื่อต้องการให้เด็กๆ นักเรียนของเรามีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องจนไปถึงตลอดชีวิต..
 
                รายละเอียดการประกาศผลการประกวดแต่ละภาคติดตามดูได้ด้านล่าง
 
ประกาศผลคุณครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11

 


http://www.nanmeebooks.com/images/dot01.gif

 

http://www.nanmeebooks.com/images/dot01.gif

05-02-2555 The Reader School เดือน ธันวาคม 2554

โพสต์3 ม.ค. 2555 01:23โดยน้ำผึ้ง รักชื่น

รายชื่อครูThe  Reader  School   เดือนธันวาคม  2554   มีดังนี้
 
 
อันดับ 1  ครูนิลมณี    บัวพิมพ์      ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  45  เล่ม
 
อันดับ  2   ครูรจนา   จันทร์โชติ    ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน   15  เล่ม
 
อันดับ  3   ครูปราณี   วรสุทธิ์พิศาล     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน   13  เล่ม
 
อันดับ  4  ครูนวลจันทร์     ชาวโคตร   ครูประจำชั้นระดับอนุบาล  3/1
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  12  เล่ม
 
 
อันดับ  5  ครูวาสนา  โชติเนตร   ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  10   เล่ม
 
 
รายชื่อนักเรียน The  Reader  School   เดือนธันวาคม  2554   มีดังนี้
 
อันดับ 1  ด.ญ.ชาลิสา  วังรัชตะ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  8   เล่ม   
 
อันดับ  2  ด.ช.ธีรภัทร  ภัทรนุภาพร   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  7  เล่ม
 
อันดับ   3   ด.ญ.กานต์พิชชา    เถาเอี่ยม   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
 
หนังสือที่ยืมอ่าน จำนวน  6  เล่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-10 of 21

Comments