พรุ่งนี้หรือชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อน

โพสต์17 ส.ค. 2554 20:50โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2554 21:27 ]
 
 
หนังสือ  พรุ่งนี้หรือชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อน
 
ผู้เขียน   พระไพศาล   วิสาโล
 
 
 
               ความจริงอย่างหนึ่งที่ผู้คนไม่อยากนึกถึง ก็คือ  ความตายสามารถเกิดกับเราได้ทุกเวลา  การเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม
 
เผชิญความตายอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ   แต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามความจริงข้อนี้   โดยให้เหตุผลว่า  ความตายเป็นเรื่องไกลตัว   
 
แท้จริงแล้วความตายอยู่ใกล้ตัวเราอย่างยิ่ง  ภาษิตทิเบตกล่าวว่า  "ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้า  ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อน"   นี่คือ
 
ความจริงที่ใครเล่าจะกล้าปฏิเสธ  ใครที่คิดว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้า  ล้วนแต่คาดเดาด้วยความประมาททั้งนั้น   เพราะเราแน่ใจได้
 
อย่างไรว่า  วันนี้จะไม่ใช่วันสุดท้ายของเรา  พ้นจากวันนีไปแล้วก็อาจเป็นชาติหน้าเลย  หามีพรุ่งนี้ไม่ 
 
             หนังสือ  พรุ่งนี้หรือชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อน   จึงไม่เพียงให้ข้อคิดในทางธรรมสำหรับวาระสุดท้ายแห่งชีวิต
 
เท่านั้น   แต่สำหรับทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ต่างหาก  ที่ควรจะเรียนรู้และทำใจให้ปล่อยวางในทุก ๆ  วันของชีวิต   ดำเนินชีวิตอย่างไม่
 
ประมาท   เพราะเราทุกคนไม่อาจรู้ว่า  จะมีพรุง่นี้ให้ได้สูดลมหายใจเข้า-ออกหรือไม่
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Comments