แนะนำหนังสือสำหรับครู (เดือนกรกฎาคม 2554)

โพสต์31 ก.ค. 2554 21:22โดยธีรภัทร กุโลภาส
แนะนำหนังสือสำหรับครู (เดือนกรกฎาคม 2554)
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิทยาศาสตร์                                                  หมวดสังคม
1. ส่องบาดาล เจาะลึกถึงแก่นโลก                                            1. ชาวค่าย”สองขา”
2. สนุกคิดวิทย์ในครัว                                                                   2. วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทย
3. ปริศนาท้องทะเล                                                                            ในอดีตและปัจจุบัน
4. เครื่องบิน เที่ยวบินความรู้สู่ท้องฟ้า                                         3. อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
5. พันธุกรรม สายสัมพันธ์จากพ่อแม่                                          4. การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ
6. ความต่างวัตถุเนรมิตอุปกรณ์มหัศจรรย์                                5. คู่มือ พลเมืองยุคใหม่
7. หมุนสร้างโลก ต้นกำเนิดธรรมชาติ                                         6. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
8. หมุนสร้างโลก ต้นกำเนิดธรรมชาติ                                         7. พระเจ้าช้างเผือก
9. วัยแห่งชีวิต ย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลง                             8. ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญสู่สาธารณรัฐ :
                                                                                                            ฝรั่งเศส ค.ศ.1815-1970
                                                                                                        9. ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย
                                                                                                       10.ทรรปณะประวัติศาสตร์ ยุโรปในคริศต์ศตวรรษ ที่ 19
               
 หมวดธรรมะ                                                            หนังสือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กสำหรับพ่อแม่และครู
1. ลายแทงแห่งความสุข                                                                1. การ์ตูนมหัศจรรย์แห่งการพัฒนาสมองและการอ่าน
2. คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย                2. เล่นกับลูก 100 กิจกรรมพัฒนา IQ/EQ ลูกรัก
3. ทำอย่างไรจะหายโกรธ                                                              3. พ่อ...แม่...ฉัน อะไรกันนี่ !
4. รู้จักพระไตรปิฏกเพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้
5. ธรรมะระเบียบแก้ว                                                                     หมวดคอมพิวเตอร์
6. ธรรมนูญชีวิต                                                                               1. How To Manga Studio EX3
7. มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ                                                        2. How To 3Ds Max 9-20xx(ทำการ์ตูน 3 D ได้ใน 7 วัน)
8. บทสร้างนิสัยอนามัย/บทสร้างนิสัยผู้ดี
9. หลักการทำสมาธิเบื้องต้น                                                         
10. วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
11. สืบสานวัฒนธรรมไทยบนฐานแห่งการศึกษาที่แท้
12. ศิลในพระพุทธศาสนา/สมาธิในพระพุทธศาสนา
13. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
14. ความทุกข์มาโปรดความสุขโปรยปราย
 
หมวดศิลปะ 
1. ศิลปพิจารณ์ เล่ม 1
2. ศิลปพิจารณ์ เล่ม 2
3. ศิลปพิจารณ์ เล่ม 3
4. พลวัตศิลปกรรมไทย                                                                                                                  
Comments