แนะนำหนังสือสำหรับครู (เดือนกันยายน 2554)

โพสต์19 ก.ย. 2554 19:52โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2554 20:01 ]
 
แนะนำหนังสือสำหรับครู เดือน กันยายน 2554
 หนังสือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กสำหรับพ่อแม่และครู
1. สอนลูกให้กตัญญู  เล่ม 1
2. สอนลูกให้ช่วยเหลือผู้อื่น เล่ม 2
3. สอนลูกให้เลือกคบเพื่อน เล่ม 3
4. สอนลูกให้ฉลาดคิด เล่ม 4
 
หมวดสังคม
1. แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6  O-NET รูปแบบใหม่
2. ภาษาไทย ป.6 O-NET  และสอบเข้า ม.1
3. ติวโจทย์เตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3
4. แบบฝึกเตรียมสอบ ป.6 O-NET สังศึกษา ศาสนา
     และวัฒนธรรม
5. พิชิตโจทย์รวมวิชา ป.5 NT
6. ติวเข้มเพิ่มคะแนนสอบ คณิตฯ คิดเร็ว
7. ติวโจทย์เตรียมสอบรวมวิชา ป.4
หมวดภาษา
1. Good Feeling English
2. The Book For Beginner
3. My E Book
4. สระลดรูป, เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด สระ  -อะ
5. สระลดรูป, เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด สระ  โ - ะ
6. สระลดรูป, เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด สระ  -อัว
Comments