หนังสือชุด สอนลูกให้ดีด้วยชาดก

โพสต์1 ส.ค. 2554 02:43โดยน้ำผึ้ง รักชื่น
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ   สอนลูกให้กตัญญู
 
 
ผู้แต่ง  เด็กดี
 
เรื่องย่อ   หนังสือเล่มนี้ รวมนิทานที่เกี่ยวกับความกตัญญู 6 เรื่อง  แต่ละเรื่องมีแง่มุมแตกต่างกันไป  ยกตัวอย่าง เรื่อว"คนเนรคุณ" ในเล่มนี้ เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าป่าไม้มีคุณกับมนุษย์อย่างไร แต่มนุษย์กลับมีความละโมบโลภมาก จึงได้ตัดไม้ทำลายป่ามากเกินไป จนทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล  ภัยพิบัตินานัปการจึงเกิดขึ้นกับมนุษย์ในปัจจุบันอย่างงต่อเนื่อง  เป็นต้น   ซึ่งการใช้กุศโลบายการสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กๆ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น....
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหนังสือ     สอนลูกให้ช่วยเหลือผู้อื่น
 
ผู้แต่ง  เด็กดี
 
เรื่องย่อ   ป่าที่อุดมสมบูรณ์  งดงามน่าอยู่ ทุกชีวิต  ล้วนมีความสุขก็เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้ช่วยเหลืเกื้อกูลกัน  ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือนอกจากจะทำให้ผู้อื่นมีความสุขแล้ว จึงเปรียบได้กับการช่วยเหลือตัวของเราเองไปด้วยพร้อมๆ กัน  ยกตัวอย่างดังเช่นเรื่อง  สายใยแห่งญาติ ในเล่มนี้  เป็นเรื่องของด.ญ.ดวงหทัย  อายุ  12  ปี  ที่ลงมือเขียนการ์ตูนเล่มหนึ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและหาทุนเป็นค่ารักษาให้แก่ญาติผู้น้องที่ป่วยเป็นมะเร็งสมอง  ความพยายามนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านบริจาคเงินช่วยน้องของเธอมากมาย และทุกวันนี้ ด.ญ.ดวงหทัยก็มีความสุขกับการเขียนการ์ตูนเพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส..
 
 
 
 
Comments