สวัสดีเพื่อนครูทุกท่าน.................
     
        ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของครูจั๊กค่ะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไซต์โรงเรียนดุสิตวิทยา powered by Google  เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนดุสิตวิทยา      รวมทั้งเป็นแหล่งแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการสอน งานวิจัย สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งสาระอันเป็นประโยชน์ กับเพื่อนครูทุกๆท่าน หวังว่า ท่านคงจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

                                                                                                                                                                       ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                 ครูแคทรียา  สถิตบรรจง
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น